Jeg mener, det er umuligt, især når danskerne får deres kostråd fra Fødevarestyrelsen (fødevareindustrien), som dybest set har en anden dagsorden end folks sundhed. Måske bør ansvaret for De officielle Danske Kostråd flyttes fra Fødevareministeriet og over til Sundhedsministeriet?

Regeringens Advisory Board for Mad, Måltider og Sundhed i Danmark offentliggør deres anbefalinger d. 20. april 2018. Op til offentliggørelsen præsenterer jeg her på min blog mine 5 indsendte forslag til indsatser, så du kan se én hver uge. Det bliver rigtigt spændende at se, om Advisory Board har lyttet bare en lille smule til Maries Mad Mission. Her er mit fjerde forslag skrevet i Madvirker’s skabelon:

Kort overskrift:

De officielle danske kostråd trænger til en overhaling.

Beskriv en udfordring eller et potentiale vedrørende mad, måltider og sundhed.:

Kernen i de sundhedsmæssige udfordringer i Danmark er, at fødevaremiljøet og -udbuddet er massivt præget af fødevareindustriens produkter, som har mere fokus på salg end på sundhed. Som Morten Elsøe siger, bør der ”laves om på nogle strukturer i det fedmefremmende samfund”. Udover at regulere i tilstedeværelsen og præsentationen af samt prisen på industrifremstillede produkter (se mine andre indsendte forslag), er det essentielt at justere de officielle kostråd, så de rent faktisk afspejler den nyeste viden om næringsstoffer, sund kost og helbred. Først da kan vi give danskerne bedre forudsætninger for en sundere livsstil og hverdag.

Så længe danskerne bliver anbefalet at spise en overvejende kulhydratrig og fedtfattig kost, lige så længe vil der forekomme overvægt og livsstilssygdomme. Det begyndte at gå rigtig galt med danskernes sundhed, dengang kostrådene blev skabt i 1976, og fødevareindustrien skabte produkter, der matchede de nye kostråd. Nu er det tid at komme tilbage til den autentiske kost med naturlige råvarer, vi oprindelig er designet til at spise, og som vores krop ikke opfatter som artsfremmed.

Som første skridt bør ansvaret for De officielle Danske Kostråd flyttes fra Fødevareministeriet og over til Sundhedsministeriet.

Nye langtidsholdbare kostråd bør derefter udarbejdes helt fra bunden af. Der bør ikke bygges ovenpå de nuværende kostråd og anbefalinger, da de tager afsæt i fejlagtig og forældet videnskab.

Udarbejdelsen af nye kostråd bør ske i et samarbejde mellem uafhængige fagfolk og uafhængige interesseorganisationer samt lægfolk med viden om eller interesse i menneskets fysiologi, ernæring og sundhed. Der bør ikke være indflydelse fra fødevare- eller medicinalindustrien i udarbejdelsen af nye kostråd.

Se en kritisk gennemgang punkt for punkt af de nuværende 10 kostråd her: https://www.mariesmadmission.dk/viden-om/de-officielle-kostrad

Ønsket eller forventet effekt:

Danskerne vil gennem ændrede kostråd få et validt udgangspunkt og redskab til at foretage de sundeste og mest naturlige valg i hverdagen, når de skal anskaffe råvarer til deres måltider.
Danskerne vil undgå forvirring og frustrationer over forskellige og ofte modsatrettede kostretninger og diæter. Der er kun én sund kostretning nemlig De Nye Danske Officielle Kostråd baseret på menneskets oprindelige næringsbehov.
Danskerne vil på den lange bane få en sundere livsstil med færre sygdomme, øget livskvalitet og et længere liv.
Udgifterne til sygehuse og medicin ville falde mærkbart, hvis især overvægt og diabetes blev reduceret i den danske befolkning.
Den danske madkultur ville langsomt ændre sig hen mod sundere måltider.

Indlæser Samtale