Nu kom danskerne over den frygtede grænse: Overvægt er blevet normalvægt.

Det er en af konklusionerne i Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som er blevet offentliggjort i dag. Danskernes sundhed og trivsel er blevet dårligere, viser undersøgelsen blandt mere end 180.000 danskere og udarbejdet af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Pilen på badevægten har bevæget sig opad siden 2010. Det kan ses ved, at der er en stigning i andelen af danskere med overvægt – både med moderat og med svær overvægt, og udviklingen kan ses i alle aldersgrupper. Dermed er der nu flere danskere med overvægt end med normalvægt. I alt er 51,0 % af den voksne befolkning moderat eller svært overvægtige (BMI≥25), og hver sjette (16,8 %) er svært overvægtig (BMI≥30). I alle aldersgrupper er andelen af overvægtige større blandt mænd end blandt kvinder.

I alt 35,6 % af danskerne har én eller flere langvarige sygdomme eller helbredsproblemer. Andelen er større blandt kvinder (37,5 %) end blandt mænd (33,7 %) og stiger med stigende alder. I perioden 2010 til 2017 ses en stigning på 2,2 % procentpoint i andelen med langvarig sygdom.

Middellevetiden i Danmark er steget fra 2010 til 2017 for både mænd og kvinder, men spørgsmålet er, om de ekstra år leves med godt eller dårligt helbred? Gode leveår er belyst ud fra tre indikatorer: andelen med fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred, andelen uden langvarig sygdom og andelen med godt mentalt helbred. For alle tre indikatorer gælder, at andelen af forventede gode leveår for en 16-årig mand eller en 16-årig kvinde er uændret eller faldet svagt fra 2010 til 2017. Således er den stigende middellevetid kun i en vis grad fulgt af en tilsvarende stigning i gode leveår. Eller på godt dansk: det kan godt være, vi lever lidt længere, men vi er mere syge og har ikke et bedre liv.

Undersøgelsen er gennemført i 2017, hvor i alt 183.372 borgere har besvaret spørgeskemaet. Den er den største af sin art og følger op på to tidligere undersøgelser fra 2010 og 2013.

Læs mere her:

Læs pressemeddelelsen om rapporten

Danskernes sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2017

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2018/marts/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Sundhedsprofilen%202017/Nationale_sundhedsprofil.pdf

Indlæser Samtale