Vi er omgivet af bakterier, virus og et utal af andre forskellige mikroorganismer.

Faktisk er vi kun gæster på godt og ondt i en verden af milliarder af mikroorganismer, og vores tilstedeværelse er kun mulig, fordi vi har et immunforsvar, som er finjusteret og gearet til at håndtere den enorme mængde af påvirkninger, vi bliver udsat for i vores liv. Lige fra vi kommer ud af livmoderen, og indtil vi ligger i graven, skal vi hvert sekund kunne håndtere påvirkningerne for at overleve.

Et immunforsvar skal holdes ved lige og trænes, hvis det skal forblive stærkt. Balancen i samspillet mellem vores immunforsvar og de gode samt dårlige mikroorganismer er hårfin. Er der blot en af delene, der svinger til den forkerte side, kan det have katastrofale konsekvenser. Her vil jeg skitsere to scenarier ift. mikroorganismer og immunforsvar:

Du kan leve uden for en hygiejneboble eller i en hygiejneboble. En hygiejneboble minimerer kontakt til andre mennesker og omverden (gennem isolation, afstand, ingen berøring), og minimerer mikroorganismernes adgang til dig (gennem værnemidler (f.eks. mundbind og handsker), sæbe/desinfektion og rengøring/desinfektion).

Uden for en hygiejneboble:

Vi lever et udadvendt og socialt liv i naturlig interaktion med verden omkring os, dyr og mennesker. Vi bliver hele tiden påvirket af en stor diversitet af mikroorganismer gennem tilstedeværelse, berøring, færden, ja, selv direkte gennem øjne, ører, næse og mund. Det er godt!!!!

Hver gang en mikroorganisme rammer os eller kommer ind i os, vil vores immunforsvars forskellige bestanddele forholde sig lynhurtigt til det og foretage de nødvendige justeringer eller angreb. Samtidig bliver forsvaret ekspert i at sortere godt og skidt, og det lærer at genkende små nuancer i påvirkningerne, som kan blive værdifulde i lynangreb på fremtidige påvirkninger. Immunforsvaret bliver holdt aktivt og vågent, og det hviler aldrig.

I en hygiejneboble:

Vi lever uden kontakt til andre eller verden omkring os. Vi påvirkes af en minimal mængde af mikroorganismer, og påvirkningerne findes indenfor en lille vifte af muligheder med lille diversitet. Det er risikabelt!

Immunforsvaret bliver sløvet i en periode, og det er de samme mikroorganismer, det hele tiden støder på. Så længe vi forbliver i hygiejneboblen, er der begrænset risiko for direkte fare. Men så snart vi kommer ud af hygiejneboblen og ud blandt de milliarder af naturlige (og nødvendige) mikroorganismer, bliver det sløvede immunforsvar overbebyrdet, og det kan ikke håndtere mængden af angreb. Selv den mindste lille forkølelsesbakterie kan give et voldsomt sygdomsforløb. Immunforsvaret er blevet svækket, og det tager lang tid uden for hygiejneboblen for at komme op på det oprindelige stærke niveau.

 

Dette er blot et enkelt eksempel på, hvordan betingelserne for immunforsvaret kan have betydning for vores helbred og overlevelse. Selve immunforsvaret kan styrkes på mange andre måder f.eks. gennem kost, motion, fysisk/psykisk trivsel og åndelighed, men det er en helt anden historie.

Hvad er immunforsvaret? https://www.mariesmadmission.dk/blog/hvad-er-immunforsvaret

Her kan du læse mere om vigtigheden af mikroorganismer for kloden (fra 2018) https://www.nytimes.com/2018/04/13/science/virosphere-evolution.html

Mere om social isolation https://www.mariesmadmission.dk/blog/social-isolation-og-immunforsvaret

Faren ved at være alt for hygiejnisk https://dagenspharma.dk/tarmforsker-advarer-sprit-og-nye-hygiejneregler-risikerer-at-foere-til-stor-stigning-i-kroniske-sygdomme/

Lidt mere om vitaminer og immunforsvaret https://www.mariesmadmission.dk/blog/vitaminer-far-du-nok

Indlæser Samtale