Nu har jeg gjort det: kontaktet politikerne vedr. de forfejlede kostråd.

Jeg har kontaktet både Sundhedsministeren og Miljø- og Fødevareministeren samt partiernes sundhedsordførere. Det har været min plan at kontakte dem, når jeg havde nået over 500 følgere af Maries Mad Mission. Så DU har været med til at bestemme tidspunktet, og det er NU – tak for det. Jeg har skrevet en mail, hvori der står:

Til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby samt sundhedsordførerne for de politiske partier.

Nu må der handles! Overvægt, fedme, diabetes og andre fedmerelaterede sygdomme er forårsaget af stærkt forældede og forfejlede kostråd. Der bruges offentlige milliarder på overvægt, fedme og diabetes. Udviklingen i sundhedsudgifterne viser en støt stigning, og livsstilssygdomme og overvægt med følgesygdomme er en af de væsentligste årsager. Fra 1995 til 2013 er sundhedsudgifterne ifl. Danmarks Statistik samlet steget med over 50 pct. målt i faste priser. I 2013 udgjorde sundhedsudgifterne 165 mia. kr. i løbende priser – i Danmark!

Den væsentligste årsag er, at kostrådene er forældede. De bliver udarbejdet af sundhedsmyndighederne i et tæt samarbejde med fødevareindustrien. Ja, faktisk er det sådan, at kostrådene skal findes under Miljø- og Fødevareministeriet og primært udarbejdes af Fødevarestyrelsen. Det er kritisabelt, at kostrådene tydeligvis ikke benytter sig af den nyeste og helt tilgængelige internationale videnskab på kost- og sundhedsområdet. Kostrådene til danskerne har stort set været den samme sang i 50 år baseret på stærkt forældet forskning og formodninger. I dag er vi langt dygtigere og præcise i vores forskning, og vi kan nu konstatere, at risikoen for at få netop hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og overvægt er større, hvis man følger de forældede kostråd.

Kun 2 af de officielle kostråd er valide: nemlig ”Drik vand” og "Spis mere fisk". Det er ikke danskernes egen skyld, at de bliver syge eller overvægtige. Det er de forfejlede officielle kostråds skyld. Mon de snart bliver lavet om? Det er politikernes ansvar.

Derefter modtag jer en anbefaling (afvisning?) fra ministersekretæren om, at jeg skulle henvende mig til Miljø- og Fødevareministeren (hvilket jeg selvfølgelig gjorde). Jeg besvarede sekretærens anbefaling sådan:

Tak for svar.

Det er dog netop min hensigt, at netop Sundhedsministeren og de Sundhedsordførende politikere skal modtage denne henvendelse, idet det er Sundhedsområdet, der får påført udgifterne til forfejlede og forældede kostråd. At Miljø- og Fødevareministeriet i praksis har udarbejdet de officielle kostråd, gør jo ikke udgifterne mindre for Sundhedsministeriet.

Danskernes sundhed og livskvalitet skal ikke havne upåagtet mellem to ministerier.

Nu bliver det spændende at modtage deres svar!!!

Indlæser Samtale