Godt nok er det Valentines Day, men mandag d. 13. februar er også skæbnedagen for de officielle danske kostråd, når Maries Mad Mission leverer sin endelige dom. Der har ikke manglet brændstof til en grundig kritisk gennemgang.

Den største kritik er, at kostrådene bliver udarbejdet af sundhedsmyndighederne i et tæt samarbejde med fødevareindustrien. Ja, faktisk er det sådan, at kostrådene skal findes under Miljø- og Fødevareministeriet og primært udarbejdes af Fødevarestyrelsen. Dernæst er det kritisabelt, at kostrådene tydeligvis ikke benytter sig af den nyeste og helt tilgængelige internationale videnskab på kost- og sundhedsområdet, når kostrådene skal justeres.

Kostrådene til danskerne har stort set været den samme sang i 50 år, men når Fødevarestyrelsen siger at ”Du nedsætter risikoen for livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og kræft. Samtidig forebygger rådene, at du tager på i vægt”, så er deres råd baseret på stærkt forældet forskning og formodninger. I dag er vi langt dygtigere og præcise i vores forskning, og vi kan nu konstatere, at risikoen for at få netop hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og overvægt er større, når du følger de forældede kostråd.

Det konkrete resultat kort fortalt: Faktisk er der 13 samlede råd i de 10 råd. De fleste råd skyder med spredehagl og har ingen opdateret evidensbaseret videnskabelig forklaring. Desuden bærer rådene præg af, at det er fødevareindustrien, der har det største udbytte af, at danskerne følger dem. Kun 2 råd er efter min mening anvendelige: nemlig ”Drik vand” og "Spis mere fisk".

Så på en skala fra 1-13 bliver min vurdering af de officielle kostråd et sølle 2-tal. Så er det vel ikke så mærkeligt, at jeg ofte siger, at det ikke er danskernes egen skyld, at de bliver syge eller overvægtige. Det er de forfejlede officielle kostråds skyld. Mon de snart laver dem om?

Indlæser Samtale