Endelig kom der svar på min henvendelse til Sundhedsministeren og Fødevareministeren. Det har ellers været lidt af en kamp. Jeg skrev min første henvendelse d. 16. februar og igen d. 2. marts både til ministrene og de sundhedsordførende politikere. Det kan du læse om i min blog fra d. 17.2. Nu er der så kommet et svar, som lyder sådan:

Mange tak for dine henvendelser til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen af den 16. februar og den 2. marts 2017. Sundheds- og Ældreministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet skal på vegne af begge ministre takke for og besvare dine henvendelser vedrørende de gældende officielle kostråd.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Kost og Ernæringsforbundet, Foreningen af Kliniske Diætister og DTU Fødevareinstituttet formuleret de 10 officielle kostråd. Kostrådene skal ses som en rettesnor til at få en sund balance i det, man spiser og drikker i en hverdag med madglæde og et passende aktivitetsniveau.

Desuden kan ministerierne oplyse, at regeringen vil iværksætte en målrettet indsats om mad, måltider og sundhed på tværs af fødevare-, sundheds-, ældre-, undervisnings- og socialområdet. Den tværministerielle indsats skal gennem oplysning understøtte danskerne i at tage bedre vare på eget liv i forhold til sundhed og ernæring.

Mvh xxx

Jeg har virkelig gransket dette svar for at finde, om der egentlig bliver svaret på min kritik af de nuværende forældede kostråd. Så vidt jeg kan se, så svarer de IKKE på netop det. Jeg har derfor sendt dem dette svar:

 

Det glæder mig, at regeringen vil iværksætte en målrettet indsats på tværs af relevante områder. Dog bør grundlaget for oplysning til danskerne være tidssvarende og i overensstemmelse med nyeste forskning på sundheds- og ernæringsområdet. Ny viden bør komme borgerne til gode.

De nuværende officielle kostråd er forældede og forfejlede, så at iværksætte en målrettet indsats på dét grundlag vil derfor være spildt og i værste fald skade unødigt. Man bør ikke fortsætte med noget, der ikke virker. De officielle kostråd bør efterprøves og justeres, INDEN der iværksættes omkostningstunge indsatser med borgerne som målgruppe.

Jeg ser gerne, at denne mail videresendes til Sundhedsministeren og Fødevareministeren.

Har DU en kommentar til ministersekretærens svar til mig, og kan DU få øje på noget om kostrådenes alder og behov for opdatering?

 

Indlæser Samtale