I de seneste 10 dage har jeg forsøgt at få svar

fra Lægens Bord og Peter Qvortrup Geisling på nogle spørgsmål vedr. overvægt, COVID19 og forebyggelse. Jeg har nu skrevet til dem 4 gange og har i mellemtiden kunnet tilføje endnu en undersøgelse, som understreger behovet for et svar.

Dette er første henvendelse fra 14.9.:

”Kære Peter/Lægens Bord

Det er påvist med stor sikkerhed, at der er en sammenhæng mellem overvægt og risiko for et voldsomt forløb med COVID19.

Med minimum 51% overvægtige i Danmark og mindst 17% svært overvægtige ser jeg en stor udfordring, både for den enkelte og for samfundet som helhed.

Jeg undrer mig over, at der endnu ikke tales om, hvor vigtigt det er at sætte ind med forebyggelse af overvægt både ift. almen sundhed og ift. smitte med COVID19.

End ikke en vaccine kan have den ønskede effekt for overvægtige. Alvoren er tydelig, og rettidig omhu er nødvendig.

Her er seneste omfattende undersøgelse fra 26.8.20 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.13128, som skriver:

”Pooled analysis show individuals with obesity were more at risk for COVID‐19 positive, >46.0% higher (OR = 1.46; 95% CI, 1.30–1.65; p < 0.0001); for hospitalization, 113% higher (OR = 2.13; 95% CI, 1.74–2.60; p < 0.0001); for ICU admission, 74% higher (OR = 1.74; 95% CI, 1.46–2.08); and for mortality, 48% increase in deaths (OR = 1.48; 95% CI, 1.22–1.80; p < 0.001).” “A major concern is that vaccines will be less effective for the individuals with obesity."

Jeg har allerede 6. april haft et debatindlæg i Information om faren ved at undervurdere betydningen af overvægt ift. COVID19. https://www.information.dk/debat/2020/04/overvaegt-livsstilssygdomme-giver-saarbarhed-corona-fokuser-paa-fremfor-alder  

Jeg tager gerne en dialog med dig om ovenstående.”

Der er endnu ikke kommet svar. I seneste henvendelse d. 24.9. tilføjer jeg:

”Kære Peter Qvortrup Geisling

I forbindelse med offentliggørelsen af Rigshospitalets undersøgelse af 323 indlagte med COVID19 på danske intensivafdelinger har du i TV-avisen d. 21. fortalt, at (citat) ”dødeligheden ikke er større for overvægtige”. Denne påstand bør udfordres, ved at jeg igen må henvise til et studie af 399.461 COVID19 patienter. https://propatienter.dk/livsstil/overvaegt/3066-studie-af-400-000-covid-19-smittede-er-virkelig-darligt-nyt-for-hver-femte-dansker.html  og https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.13128.

Ved en grundig gennemgang af studiet fra Rigshospitalet https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aas.13701 vil jeg medgive dig, at denne undersøgelses resultat ikke fortæller noget om specifikt ”svært overvægtige” (omend nogle af patienterne havde BMI over 30), men kun om ”overvægtige” (OBS punkt 3 nedenfor). Men der bliver også fremført følgende,

  1. The typical patient admitted to ICU was a 68-year-old overweight male admitted to hospital 2 days earlier following one week of COVID-19 symptoms

  2. BMI average 27 (24-31)

  3. Body Mass Index were missing for 32 patients (of 323 = 10%)

  4. A sensitivity analysis including BMI as a covariate increased the hazard ratio for being a male to 1.68 (1.05-2.68)

  5. The most common comorbidities were hypertension (50%), diabetes (21%), chronic pulmonary disease (20%) and ischemic heart disease (14%)

  6. Hyperinflammation may influence the degree of disease severity and explain why otherwise relatively healthy people become critically ill,

hvilket jeg vil tolke som en stærk tendens i retning af overvægt som en risikofaktor for et alvorligt udfald ved smitte med COVID19, særligt når dette kan understøttes af undersøgelsen af de knap 400.000 COVID19 patienter.

Metabolisk syndrom er som sådan stærkt repræsenteret i alle kriterier og design i den danske undersøgelse (hypertension, diabetes, overvægt, hjerte-kredsløbslidelser). Dog er der IKKE undersøgt for hverken hyperglycæmi, hyperinsulinæmi eller D-vit. status, som denne undersøgelse konkluderer som væsentlige parametre ved infektion https://openheart.bmj.com/content/7/2/e001356.full.

Jeg håber, at du, Peter, vil svare mig personligt på denne mail, idet jeg mener, at vi ikke kan blive ved med at lukke øjnene for befolkningens livsstilsygdomme, som i sidste ende kan koste årelange lidelser, forringet livskvalitet og for tidlig død. Hertil kommer hele den økonomiske udfordring for både enkeltindividet og det danske samfund.

Rettidig omhu er nødvendig!”

Nu er jeg bare rigtig spændt på om, hvornår og hvad, han svarer på min henvendelse.

Indlæser Samtale