Den svenske regering og Riksdagen (det svenske Folketing) modtager i dag en rapport fra Ann Fernholm fra den svenske Kostfonden. Kostfonden opfordrer bl.a. Riksdagen til at indføre et nyt nationalt mål: at sukkerforbruget i Sverige skal reduceres til maksimalt 25 kg sukker pr. person pr. år, hvilket er ca. 15 kg mindre end svenskerne forbruger i dag.

Ann Fernholm er videnskabsjournalist og doktor i molekylær bioteknik. I 2014 var Ann Fernholm med til at grundlægge Kostfonden, en forskningsfond som finansierer højkvalitets kostforskning. Kostfondens mål er, at flere mennesker skal leve sundere.

Kostfonden foreslår i rapporten til Riksdagen følgende handlinger:

1. Regeringen opstiller et nationalt mål: det samlede sukkerforbrug skal reduceres til max. 25 kg sukker pr. person pr. år.

2. Lovgivning om, at mængden af tilsat sukker i en fødevare skal angives i næringsdeklarationen, så forbrugeren kan se, hvor meget sukker de får i fødevaren.

3. Lovgivning om, at alle offentlige institutioner og virksomheder skal følge kostrådene om sukker.

4. En skat på søde drikkevarer og slik og subsidiering af grøntsager.

5. En undersøgelse for regulering af emballagestørrelse for søde drikkevarer og slik.

6. En regulering af markedsføringen af sukkerholdige varer og slik til børn.

7. Afsætning af midler til oplysningskampagner om sukker

8. Forskning, der undersøger mangel på viden om sukkerets sundhedsmæssige virkninger.

I Danmark spiser hver dansker uanset alder ligesom svenskerne i gennemsnit 40 kg tilsat sukker om året. Det ville være et kæmpe fremskridt at få denne mængde skåret ned til 25 kg. Det vil helt konkret betyde en forskel på i gennemsnit at spise 55 sukkerknalder dagligt til ”kun” at spise 33 sukkerknalder dagligt som tilsat sukker.

Det er supergodt, at Kostfonden fokuserer på sukker som en af de vigtigste årsager til den stigende sygdomsepidemi i vestlige lande. Det ville være endnu mere fantastisk, hvis også Danmarks regering og Folketinget ville hoppe med på vognen og udarbejde sukkersmarte mål for Danmark. I sidste ende ville det spare danskerne for ufattelige lidelser og ikke mindst spare staten for millarder i udgifter til sygdomsbekæmpelse og sygehusudgifter pga. livsstilssygdomme.

Læs rapporten her: https://www.kostfonden.se/wp-content/uploads/2019/04/Ett-sockersmart-Sverige_rapport-fra%CC%8An-Kostfonden.pdf

Læs mere om Kostfonden her: https://www.kostfonden.se/

Vil du vide mere om sukker og sukkers virkning: https://www.mariesmadmission.dk/blog/topic/12/sukker

Indlæser Samtale