Regeringens strategi for mad, måltider og sundhed blev offentliggjort midt i august. Jeg havde set frem til udspillet og blev (igen) skuffet. Aldrig har der været så mange ord med så få konkrete indsatser. De fleste pæne ord handler om information og tilbud, men der mangler i den grad konkrete løsninger.

Hovedinitiativerne i strategien er:

·       Gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn

·       Mærkningsordning for sunde dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser

·       Maddannelse i dagtilbud og skoler

·       Lokal måltidsindsats på Lolland-Falster

·       Vidensbank for kommunale cases vedr. mad, måltider og ernæring på ældreområdet

·       Innovationspartnerskab

·       Styrket kommunikation og proaktiv indsats mod ”fake news”

·       Etablering af Forum for Mad, Måltider og Sundhed

Vedrørende indsatsen om ”fake news”: Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal være gode til at sortere i den enorme informations- og vidensstrøm, men man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. I stedet for at pege fingre af andre, burde regeringen se lidt indad på egen information til den danske befolkning. De officielle danske kostråd er ikke evidensbaserede, men alligevel bliver de lagt til grund for en ”sund” livsstil. Både befolkning, sundhedspersonale, myndigheder og fødevareproducenter benytter kostrådene og tilhørende anprisninger som grundlag for deres valg, vejledninger og produkter. Før kostrådenes opdukken eksisterede der ikke livsstilsepidemier, hvilket i sig selv burde resultere i et synstjek af selve kostrådene.

”Regeringen vil fortsætte arbejdet med at formidle og udbrede de officielle anbefalinger for at sikre flere sunde måltider i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser” skriver de. Så de har altså besluttet at fortsætte mod afgrunden. Så længe regeringens referenceramme for ”sundhed” er De Officielle Danske Kostråd, lige så længe vil der være et sundhedsproblem i Danmark.

De fortsætter: ”Myndighederne skal i højere grad deltage aktivt, positivt og konstruktivt i debatten med henblik på at fremme evidensbaseret viden, ligesom kommunikationen af de officielle råd og anbefalinger i højere grad skal tage højde for de emner, trends og tvivlsspørgsmål, der optager danskerne. Samtidig skal forbrugerne lettere kunne finde den evidens, der ligger til grund for myndighedernes rådgivning.” Yess – det glæder jeg mig til!!! Jeg er spændt på at se, hvor de selv finder den pågældende evidens.

Jeg ser regeringens store fokus på at bekæmpe ”fake news” som et tydeligt bevis på, at de føler sig klemt af andre vidensformidlere indenfor kost og sundhed. Når regeringen prøver at sætte ildsjælene i et dårligt lys, så forsøger de samtidig at fremhæve sig selv som troværdige og videnskabeligt velfunderede. Men det er de ikke! De er desværre alt for styret af hensynet til industrien – mere end af hensynet til sundheden. Fødevareindustrien fortsætter med at lave ”fake food”, og sundhedsmyndighederne giver deres velsignelse med mærkninger og anprisninger.

Den afsluttende fakta boks i pressemeddelelsen er nok det mest interessante, og den burde få alle i regeringen til at stoppe op og tænke, om ikke der er noget, der burde gøres anderledes, end hvad de hele tiden har gjort:

”Alene som følge af udgifter til type 2-diabetes forventer OECD en årlig vækst i Danmark, som er en tredjedel lavere end ellers forventet. Det svarer til et årligt tab på ca. 10 mia. kr. i 2035. Og derfor forventes samfundsudgifterne alene til diabetes at blive fordoblet fra ca. 30 mia. kroner i 2015 til 60 mia. kroner i 2025.”

Pressemeddelelsen/nyheden:

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-oplyse-for-bedre-madvaner/

Strategien:

http://mfvm.dk/footermenu/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/regeringsstrategi-for-mad-maaltider-og-sundhed

Indlæser Samtale