Wow, tænkte jeg,

da vi i medierne kunne læse dette på 2021-årets sidste dag: ”Frem mod 2030 skal indholdet af kalorier i læskedrikke i Danmark reduceres med 15 pct. Det vil ske gradvist over de kommende otte år, hvor bryggerierne og andre producenter af sødede læskedrikke gradvist vil fjerne en del af sukkeret - gram for gram - for at nå reduktionen på 15 pct.”

Umiddelbart var min – og sikkert også mange andres – reaktion positiv, for al reduktion af sukker i vores fødevarer, er velkomment. Men hvis man dykker ned i tallene, er 15% over 8 år altså ikke noget at råbe så højt op om.

Lad mig tage et eksempel med en dansk produceret sodavand:

Kalorier:

Indhold pr. 1.1.2022: Kalorier 41 Kcal/100 gr sodavand

Indhold pr. 1.1.2030: efter 8 år og 15% reduktion af kalorier (= 6,15 Kcal/100 gr) 34,85 Kcal/100 gr sodavand

Reduktionen på i alt 15% (= 6,15 Kcal/100 gr) svarer til 0,769 Kcal/år i 8 år i 100 gr sodavand.

Sukkerarter:

Lad mig forklare reduktionen mere visuelt (visuelt svarer 2,1 gram sukkerarter til en sukkerknald):

Da kalorierne i denne sodavand udelukkende stammer fra sukkerarterne, vil reduktionen af kalorierne svare til følgende reduktion i sukkerarter:

Indhold pr. 1.1.2022: sukkerarter 9,6 gr/100 gr sodavand = 4,57 sukkerknald/100 gr sodavand

Indhold pr. 1.1.2030: efter 8 år og 15% reduktion af sukkerarter (= 1,44 gr/100 gr) 8,16 gr/100 gr sodavand = 3,89 sukkerknald/100 gr sodavand

Reduktionen på i alt 15% (= 1,44 gr/100 gr) svarer til 0,68 sukkerknald/100 gr sodavand efter 8 års reduktion.

 

Er dette meget eller lidt i danskernes hverdag?

De officielle danske kostråd anbefaler:

”For søde drikke er der om ugen højst plads til:

4-6-årige: 25 cl, det svarer til et stort glas

7-9-årige og 61-75-årige: 33 cl, det svarer til en dåse 

10-60-årige: ½ liter, det svarer til en ½ liters flaske med skruelåg”

Hvilken betydning for sukkerindtaget/antal sukkerknalder vil reduktionen på 15% så få for den enkelte, hvis alle kun drikker myndighedernes anbefalede mængde:

4-6-årige: 250 gr sodavand, 0,68 sukkerknald/100 gr = (2,5 x 0,68) = 1,7 sukkerknalder om ugen

7-9-årige og 61-75-årige: 330 gr sodavand, 0,68 sukkerknald/100 gr = (3,3 x 0,68) = 2,24 sukkerknalder om ugen

10-60-årige: 500 gr sodavand, 0,68 sukkerknald/100 gr = (5 x 0,68) = 3,4 sukkerknalder om ugen.

Mellem 1,7 og 3,4 sukkerknalder om ugen er i virkeligheden ikke tilstrækkeligt til at kunne trække så store overskrifter. Jojo: ”Mange bække små, gør en stor å”, også når det gælder sundhed.

Men med dette initiativ er sodavandsindustriens strategi formentlig en helt anden, nemlig at fremstå som interesserede i befolkningens sundhed. ”Vi ønsker at bakke op omkring det stigende fokus på folkesundheden” siger en af de helt store sodavandsproducenter. Men folkesundheden har aldrig før været i sodavandsindustriens interesse, så hvorfor skulle det være anderledes nu? De vil aldrig save den gren over, de selv sidder på.

Heldigvis kan vi alle hver især tage egne beslutninger og valg, tage skeen i egen hånd og for eksempel fravælge sødede drikkevarer, der aldrig har haft sundheds- og helbredsmæssige fordele. Vi behøver ikke vente 8 år, for vi kan gøre det allerede i dag. Godt Nytår!

 

Artikel i Finans: https://finans.dk/erhverv/ECE13578912/bryggerierne-vil-gradvist-reducere-sukkeret-i-sodavand/

Eksempel med Faxe Kondi: https://royalunibrew.dk/brand/faxe-kondi/#content_anchor

De officielle danske kostråds anbefaling: https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/spis-mindre-af-det-soede-salte-og-fede/

 

Indlæser Samtale