Miljø- og Fødevareministeriet1 har netop barslet med en rapport

fra Københavns Universitet ”Vurdering af sundhedsøkonomiske gevinster ved øget overholdelse af kostrådene”2, som sætter tal på gevinsterne for både økonomi og helbred, hvis flere danskere følger kostrådene. Til januar 2021 lancerer fødevareminister Mogens Jensen desuden opdaterede kostråd, der forventes at tage hensyn til både sundhed og klima.

Rapporten fra KU tager udgangspunkt i tesen, at ”Danskernes kostvaner ligger generelt langt fra de officielle kostråd, og mere end halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige”. Ved at vælge De Officielle Kostråd3 som baseline for rapporten er resultaterne dermed præget af en forforståelse (at kostrådene er sunde og valide) og peger samtidig i en bestemt retning (at hvis danskerne fulgte kostrådene, ville ikke så mange være overvægtige). Den sammenhæng er ikke evidensbaseret, så forudsætningen for rapporten og dens konklusioner er farvet af et ønsket resultat.

I februar begyndte et forarbejde for danske Klimakostråd. Rapporten fra DTU Fødevareinstituttet ”Råd om Bæredygtig Sund Kost4 er et supplement til De Officielle Kostråd, som altså forventes ny-udgivet i januar 2021, og rapportens skribenter mener, at de nye Klimakostråd skal tage udgangspunkt i EAT-Lancet kommissionens anbefalinger5. Det er en farlig vej at følge, idet der sundhedsmæssigt ikke er belæg for langtidseffekten af anbefalingerne.

EAT-Lancet-rapporten er baseret på subjektiv og kommercielt støttet, dårligt funderet forskning udarbejdet fra et forudgående partnerskab (FReSH)6 med 33 kommercielle mastodonter indenfor fødevareindustrien, hvoraf 5 fremstiller pesticider eller kunstgødning, 11 fremstiller industriforarbejdede fødevareprodukter, og 5 fremstiller tilsætningsstoffer til fødevarer. Desuden er en religiøs trosretning repræsenteret, hvis ensidige veganske kostprincipper er et grundelement i de endelige anbefalinger.

I Norge er det gået så vidt, at den norske regering har indgået bindende aftaler med den private organisation bag EAT-Lancet-rapporten om implementering af en gennemgribende ændring af den norske befolknings hverdagskost og holdning til traditionelle norske fødevarer7.  Dette sker ud fra en overbevisning om, at en plantebaseret kost er både sundest og mest klimavenlig. Aftalen er umoralsk og tendentiøs, og tager en hel befolknings sundhed som gidsel. Private, religiøse og kommercielle interesser bør principielt aldrig have indflydelse på et demokratisk lands beslutninger, og aftalen kan få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte nordmands helbred og frie valg. Dette må ikke ske i Danmark!

Iflg. den danske DTU-rapport belaster hver enkelt dansker årligt klimaet med cirka 17 ton CO2, og det tal ønskes helt ned på 2-3 ton. I dag spiser hver dansker for 3 ton CO2, et tal, som skal ned på 1-2 ton per person. Vi ved, at en tredjedel af alt mad bliver smidt ud, så ved fuldstændig at undgå madspild kan vi ramme de ønskede max. 2 ton per person uden andre ændringer i kosten. I de resterende 14 ton CO2 vil der formentlig være flere effektive parametre at skrue på, som ikke rammer danskernes hverdagsmåltider og frie valg af fødevarer.

Når styrelser, ministerier og regering fokuserer på vores hverdagsmad, så vender de og vi blikket væk fra det mest væsentlige: nemlig fossilt brændsel, som tilfører luften det CO2, som burde være blevet i undergrunden. Det er en afledningsmanøvre, som lægger et røgslør over det virkelige problem: industriens massive forbrug og udledning, hvad enten det er fra fødevareindustri, industrilandbrug, medicinalindustri, energiforsyning, transport, byggeri mv. Forårets nedlukning af samfundet har tydeligt vist os problemernes omfang.

Det er slemt nok, at De Officielle Kostråd udarbejdes af Fødevarestyrelsen og ikke af Sundhedsstyrelsen. Set i lyset af, at de kommende danske Klimakostråd også udarbejdes af Fødevarestyrelsen, er det bekymrende, at autoriseret sundhedspersonale (læger, diætister, sygeplejersker, SOSUer mv.) skal følge klimakostrådene i deres rådgivning og behandling af borgerne. Bekymrende er det også, at klimakostrådene skal implementeres i alle offentlige institutioner, hvad enten de er for børn eller ældre, raske, svage eller syge, om man vil det eller ej.

Klimakostrådene er udtryk for en modetrend baseret på kommercielle og religiøse interesser, og danskernes individuelle ”frie valg” vil komme under pres: følger du ikke klimakostrådene, så er du en klimaforræder. Kostrådene bør ikke udarbejdes af Fødevarestyrelsen, som kun kan have kommercielle interesser i rådenes udformning. Kostråd bør handle om sundhed og intet andet end sundhed, og bør være udformet ud fra nyeste uafhængige forskning!

1. https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/danmark-kan-spare-milliarder-hvis-flere-foelger-kostraadene/?utm_campaign=danmark-kan-spare-milliarder-hvis-flere-flger-kostrdene&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail

2. https://static-curis.ku.dk/portal/files/240258550/IFRO_Udredning_2020_07.pdf

3. https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/

4. https://www.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub-2020/Rapport-Raad-om-baeredygtig-kost.ashx?la=da&hash=5F32DE7CBA9A5FD2B423B75B7FCB7DD67307AD17

5. https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/

6. https://eatforum.org/initiatives/fresh/

7. https://www.nettavisen.no/okonomi/staten-bruker-pr-millioner-pa-gunhild-stordalen-dietten--ren-indoktrinering/3423925254.html

Ovenstående kronik er blevet afvist af 7 ledende danske dagblade.

Indlæser Samtale