Det er uetisk at tilbageholde faktuel viden om sundhedsrisici af frygt for at udskamme eller såre nogen. For eksempel er det ikke racisme at oplyse mørklødede personer om, at de bør få tilskud af D-vitamin, når de opholder sig i længere tid under nordiske himmelstrøg. Oplysningen er tegn på omsorg og rettidig omhu baseret på viden om fysiologi og vitaminer.

Sundhedsmyndighederne og politikerne handler uetisk, når de ikke reagerer på kendt viden, der kan forbedre danskernes sundhed. Det er velkendt og påvist, at livsstilsygdomme såsom diabetes og overvægt er mulige at reversere og endda helbrede gennem simple livsstilsændringer som f.eks. en ændring af madvaner fra industriforarbejdede, raffinerede fødevareprodukter og til naturlige hele råvarer. Når myndighederne ikke handler på den viden, har de menneskers lidelser og liv på samvittigheden.

Det bliver mere og mere evident, at overvægtige mennesker er i stor risiko for et voldsomt og måske dødeligt forløb, hvis de rammes af COVID19. Optegnelser fra hele verden viser, at højt BMI, forhøjet blodtryk, diabetes og hjerte-kredsløbslidelser er en større risikofaktor end høj alder uden disse lidelser. En samlet betegnelse for disse typiske livsstilsygdomme er det metaboliske syndrom.

Den sendrægtighed, som sundhedsmyndighederne lægger for dagen, er uacceptabel, når moderne videnskab ved, at det er muligt at ændre de væsentlige sundhedsmarkører på kun ganske få uger og for nogle markører endda på få dage hos mennesker med livsstilsygdomme og det metaboliske syndrom.

Der er samtidig en fremtidssikring i at forbedre danskernes sundhed ikke blot for det enkelte individ, men også for samfundet som helhed. For hver person, der fra i dag gør en indsats for at forbedre sin helbredstilstand og reducere sin sygdomsrisiko, vil denne person få større livskvalitet og udsigt til et sundere og længere liv. Samtidig reduceres den samfundsmæssige udgift til læge- og sygehusbesøg samt udgiften til medicin, og på den lange bane vil en rettidig indsats kunne forebygge fremtidige pandemier med uoverskuelige og velfærdstruende nedlukninger af verdenssamfundet.

I en akut sundhedskrise er en træghed hos myndigheder og politikere på blot nogle få uger potentielt katastrofal og i sidste ende uetisk. Sundhedsstyrelsen bør omgående få udarbejdet en mere forebyggende indsats, så metabolisk udfordrede danskere uanset alder gøres opmærksomme på mulighederne for at forbedre deres odds overfor sygdom på både den korte og den lange bane. Det vil være rettidig omhu og kan kun gå for langsomt.

LÆS OGSÅ mit spritnye indlæg i Midtjyllands Avis i dag: https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/fff2c5c3-58c8-468e-a3e4-457f0e826bd2/ 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-%C3%B8get-risiko/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko.ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Status-og-strategi/COVID19-8-epidemiuge.ashx?la=da&hash=1EE6DCA211CAF1E9D7FA085FADA69F17C505436B

https://www.information.dk/debat/2020/04/overvaegt-livsstilssygdomme-giver-saarbarhed-corona-fokuser-paa-fremfor-alder

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/3161-svaer-overvaegt-oger-risikoen-for-forvaerret-og-forlaenget-sygdom-efter-covid-19.html

https://www.weekendavisen.dk/2020-17/samfund/fed-slagside

https://www.dr.dk/nyheder/indland/tal-viser-det-og-forsker-understreger-det-coronavirus-er-haardest-ved-overvaegtige

Indlæser Samtale