Det er ikke så underligt, at vi har så hårdt brug for krammere og socialt samvær.

Det viser sig nemlig, at socialt samvær og immunforsvarets funktionsevne er tæt forbundne. Pointen er, at jo mere vi isolerer os, desto dårligere tåler vi infektioner, og føler vi os også ensomme, får dette psykiske aspekt også negativ indflydelse på immunforsvaret.

Følgende er fra et gæsteindlæg af Cand. Psyk. Martin Jensen, som blev bragt i foråret i pop-up FB-gruppen ”Jo, vi kan booste vores immunforsvar”.

Social isolation er den objektive tilstand af at være isoleret fra andre mennesker, imens ensomhed er den subjektive oplevelse af denne tilstand. Både ensomhed og social isolation er risikofaktorer for forværrede sundhedstilstande såsom hjertesygdomme, slagtilfælde, demens og endda dødelighed, fordi ensomhed og social isolation giver forøget inflammation og reduceret forsvar mod f.eks. virus.

Inflammation er både resultat af og årsag til social isolation og ensomhed.  På den ene side har ensomme en øget inflammation, og på den anden side medfører inflammation ofte en adfærd, der bl.a. udmønter sig i selvisolation. Dette skaber en ond cirkel, der nedbryder immunforsvaret. Især hos ældre mennesker har social isolation og ensomhed konsekvenser for sundhed og immunforsvar. Ensomhed og social isolation findes ofte sammen med en lang række individuelle (mental og fysisk sygdom), sociale (diskrimination og netværk) og strukturelle (boliger og fattigdom) forhold.

Social isolation har også et interessant smitteaspekt. Isolation kan forøge inflammation i kroppen, men formindsker overførsel af virus mellem mennesker. Dermed behøver isolerede individer ikke et så robust forsvar, hvorved det kan blive svækket over tid. Omvendt behøver individer, som er mere sociale og udsatte, et stærkere beredskab, hvorved det bliver stimuleret og styrket. Et forsøg med aber viste, at socialt ustabile omstændigheder forstærkede abernes nerveforbindelser til kamp- og flugtsystemet, hvilket omvendt undertrykte deres immunberedskab, hvorved virusmængden i deres blod blev forøget.

Et stærkt immunforsvar beskytter mod smitte og støtter en socialt opsøgende adfærd. Forsøg med mus viste, at mus med defekt immunforsvar, også havde sociale defekter. Ved at styrke musenes immunforsvar, kunne deres sociale adfærd normaliseres igen.

Link til forskning vedr. ”The association between loneliness, social isolation and inflammation: A systematic review and meta-analysis” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32092313

Indlæser Samtale