At Steno Diabetescentre ikke er til for radikalt at forbedre patienternes sundhed og livskvalitet fremgik tydeligt af deres arrangement i går d. 23.1.2020. Hele foredraget blev streamet live fra det Københavnske center, så hele Danmark kunne følge med, hvad enten man lider af diabetes eller ej. Titlen var ”Kulhydrater - ven eller fjende?”.

Umiddelbart er titlen interessant og konkret, men i mit perspektiv er det mere interessant ved min evaluering af foredraget at se på, hvordan vores samlede viden om kulhydraters indvirkning på mennesker formidles og udmøntes af myndigheder og eksperter: om al viden rent faktisk bliver formidlet til gavn for os alle, syg eller ej.

Vi fik kun præsenteret den halve sandhed med et stort supplement af forældede hypoteser, som ikke holder i den virkelige verden. ”Ulydige” diabetikere og moderne forskning har for længst bevist, at man kan spise sig helt eller delvist ud af Type2 Diabetes og forbedre regulering af Type1 Diabetes. Moderne fedmeforskning viser også, at mange kulhydrater kan have en betydelig negativ effekt på kropsvægt og andre livsstilssygdomme.

Hvis vi har valgt at spise på en anden måde, end det myndighederne anbefaler os, så blev valgene under foredraget italesat som trends, man alligevel ikke kan overholde. Desuden betegnede en af diætisterne disse valg som ”noget surt”. Dette ordvalg passede fint med den øvrige retorik, hvor livskvalitet blev koblet op på mad, søde sager, sociale og kulturelle anledninger. Den korte udgave af deres budskaber var: følg de officielle kostråd, nyd livet og glæderne med masser af kulhydrater, for alle symptomer kan vi afhjælpe med medicin. Ikke et ord om, at livskvalitet dybest set handler om at være sygdomsfri og rask hele livet, og at livskvalitet sagtens kan gå hånd i hånd med et liv med færre eller ingen kulhydrater.

Fødevareindustrien fik en utilstedelig stor del af opmærksomheden. Deres anmassende, forførende og evidensmanglende reklamevideo om kulhydrater med 2 x Morten blev fra foredragets start vist i sin fulde længde, og så var linjen lagt. Kostpyramider, tallerkenmodeller og selv Diabetesforeningens måltidsanbefalinger blev præsenteret som evidensbaserede og sunde råd, som vi alle bør følge. Men Fødevareindustrien leverer kampagner, anprisninger af fødevarer og forældede kostråd, der ikke længere er evidensbaserede, og som desværre bidrager til fedme- og sygdomsepidemien.

Steno Diabetescentre er sponsoreret af NOVO, og det er ingen hemmelighed. Det står i kontrakten mellem NOVO og Regionerne, at NOVO stiller bygningerne til rådighed, og at Regionerne til gengæld forpligter sig til driften og levering af patienter til både forskning og behandling.

Hele konstruktionen mellem disse 3 parter skaber patienter og fastholder derefter patienterne i sygdommen diabetes. Konstruktionen bliver dermed et selvforsynende kredsløb: 1. anbefaling af sygdomsfremkaldende fødevarer, 2. sygdom, 3. behov for behandling, 4. behov for medicin, 5. behov for centre, 6. (1.) anbefaling af sygdomsfre…….. Hvem gavner denne konstruktion?

Foredraget var en skuffende omgang reklame for industrien og et sundhedsvæsen, der er på vej mod afgrunden.

Artikel om diabetescentrene https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9870472/diabetescentre-som-at-lade-raeven-vogte-hoens/

Indlæser Samtale