Når de toneangivende eksperter giver anbefalinger og løsninger baseret på forældet og fejlagtig videnskab, er vi alle på Herrens Mark.

Så når Leif Nielsen, branchedirektør for Dansk Industri (DI), i et debatindlæg i Altinget påberåber sig viljen til at arbejde for danskernes sundhed, er det på basis af en for-forståelse og forestilling om, at jo flere ”nøglehuller”, der kan komme på industriens fødevarer, desto sundere kan vi alle sammen blive. Desværre er videnskaben bag ”Nøglehullet” forældet, fejlagtig og inhabil. Den stammer fra kostrådenes fødsel og fedtforskrækkelsens tid, hvor fødevareindustrien havde brug for at udvikle billige produkter lavet af korn og industriolier. Nøglehullet har intet at gøre med reel, sund mad.

Hvad hjælper det i øvrigt, at DI har et kodeks for ikke at reklamere for usunde produkter i medierne, når vi f.eks. alle skal igennem ”Pusherstreet” med flere hyldemeter slik lige før kasseapparaterne?

Når de nævnte eksperter heller ikke formår at stille de rigtige spørgsmål, får ingen af os de nødvendige svar. Når overlæge Jens-Christian Holm er vred og indigneret over vores manglende tilbud til overvægtige, har han min fulde opbakning, men han får ikke spurgt: ”hvorfor bliver vi federe?” og får derfor heller ikke det altafgørende svar: at vi har spist efter nogle kostråd, som aldrig burde have haft deres gang på jorden.

Med de amerikanske kostråd fra 70’erne stærkt efterfulgt af tilsvarende danske kostråd, blev vi skræmt til at undgå naturligt animalsk fedt og dermed nødvendigvis tvunget til at spise os mætte i flere kulhydrater fra kornprodukter, bælgplanter og sukker. Der har aldrig været evidens for de fedtfattige og kulhydratrige anbefalinger. Til gengæld er der solid evidens for, at fødevareindustrien har styret og understøttet disse unaturlige anbefalinger, og der er solid evidens for, at de nu snart 50 år gamle kostråd er en medvirkende årsag til den bølge af overvægt, sygdom og personlig lidelse, der er ved at ødelægge vores sundhed og trivsel samt vores ellers så berømmede sundhedsvæsen.

Det er al ære værd, at patientforeningerne er begyndt at turde lytte til de friske videnskabelige vinde, der blæser over hele kloden vedrørende vores kost og sundhed. Desværre er foreningerne også meget forsigtige (brændt barn …?) og tør tilsyneladende ikke gå linen ud.

Når Hjerteforeningen opfordrer myndigheder og industri til at drosle ned på sukkerholdige fødevarer og reklamer for disse, er dette kun et lille skridt i den rigtige retning. Allerbedst ville det være, hvis foreningen i samme åndedrag turde fralægge sig fedtforskrækkelsen og acceptere, at der aldrig har været evidens for, at naturligt fedt er skadeligt for i øvrigt raske mennesker.

Diabetesforeningen er så småt begyndt at lægge stilen om ved at udvide deres kostanbefalinger til også at indbefatte mad med færre kulhydrater. De er endnu ikke helt klare i spyttet, men der er et stort pres fra både patienter og søsterorganisationer i andre lande, så mon ikke de snart forstår deres ansvar.

Men igen er vi på Herrens Mark, for patientforeningerne er traditionelt underlagt De Officielle Danske Kostråd, så atter må vi se os underkendt af et paradigme fra midten af 1900-tallet, som i moderne forskning og lægevidenskab er blevet tilbagevist gang på gang.

Oven i den kendsgerning er det ydermere frustrerende, at de praktiserende læger ikke er uddannet tilstrækkeligt indenfor kost og sundhed, men mere indenfor sygdom og lægemidler. Når lægerne kun lærer om symptombehandling og lægemidler, skal de sygdomsramte tage medicin for evigt. Og lige så længe vil medicinalindustrien profitere af lægernes manglende kundskaber om kostens indflydelse på livsstilssygdomme. Man kan ikke bekæmpe livsstilssygdomme med medicin – det ligger i selve begrebet livsstil. Livsstilsygdomme skal bekæmpes med ændret livsstil - punktum. Og det bedste sted at starte er ved de nuværende officielle kostråd, som er den største fuser i moderne tid og den dyreste for samfundsøkonomien.

For hver dag der går, bliver vi flere overvægtige i Danmark. I dag er mere end 51% voksne danskere overvægtige, og for hver ny overvægtig bliver der taget en stor håndfuld skattekroner ud af hr. og fru Danmarks lommer. Hvor længe kan Danmark bære den stigende byrde? Det er på tide at få justeret De Officielle Danske Kostråd – jo før desto bedre.

 

Leif Nielsens debatindlæg  https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/di-foedevarer-bred-noeglehullet-ud-til-flere-foedevaregrupper

Jens-Christian Holms indlæg https://www.altinget.dk/artikel/overlaege-behandling-af-overvaegtige-er-en-sundhedskatastrofe

Hjerteforeningens opfordring https://www.altinget.dk/artikel/hjerteforeningen-forbyd-markedsfoering-af-usunde-foedevarer-rettet-mod-boern

Diabetesforeningens "nye" stil https://diabetes.dk/velvaerekoekkenet/temaer/flere-maader-at-spise-paa.aspx

Nyeste viden om kostrådene https://www.nutritioncoalition.us/science-not-settled

Sygdomsbyrden i DK:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/92E34F6D5D94489F803C677FE757C3C2.ashx

Indlæser Samtale